De lenige financiële huishouding

De lenige financiële huishouding

De omgeving van organisaties verandert voortdurend. Dit vraagt om lenigheid en een frisse en vernieuwende kijk op de informatievoorziening en inrichting van de financiële huishouding. Hoe beschikken we sneller over sturingsinformatie die past bij de veranderende omgeving. De financiële huishouding van veel organisaties zit vaak verankerd in kaders die waarborgen dat de financiële informatie voor de aandeelhouder en de accountant voldoet aan de verslaggevingsvereisten. Boekhoudkundige afdelingen veranderen niet graag de bestaande processen en systemen om problemen met de accountantsverklaring te voorkomen. Het ene sluit echter het andere niet uit. Betrouwbare informatie is een groot goed voor de continuïteit van de organisatie, maar lenigheid in de informatievoorziening is van groter vitaal belang voor de langere termijn. Wij helpen control en financiële afdelingen leniger te worden in het ontsluiten en kantelen van business intelligence. We helpen hun financiële processen en systemen om te buigen zonder afbreuk te doen aan de betrouwbaarheid. Vanuit onze ervaring bij Big5 accountantskantoren zorgen we voor het draagvlak voor de verandering in de organisatie en met de accountant. Door ons vermogen om op strategisch niveau mee te denken, maken we snel de vertaalslag van strategie en visie naar tijdige, passende en relevante sturingsinformatie. Organisaties hebben veelal enorme business intelligence tot hun beschikking, maar zijn niet goed in staat deze te ontsluiten tot betrouwbare sturingsinformatie.
We komen te vaak tegen dat met goede bedoelingen door financials wordt geknutseld om informatie te verbeteren en gepresenteerd te krijgen zonder dat de oorzaak van het knutselproces wordt geanalyseerd en aangepakt. Ook zien we nog teveel administratieve afdelingen werken met verouderde boekhoudmethodieken en -systemen en maken ze te weinig gebruik van vernieuwingen. Het is onze passie om de financiële huishouding doelmatiger, vernieuwender en met een hoger kwaliteitsniveau in te richten en medewerkers enthousiast te maken om zijn dienstverlening aan de organisatie te verbeteren.
We houden niet van ellenlange rapporten en plannen tenzij dit nodig is voor de besluitvorming bij de bestuurder. Het liefst doen we met de medewerkers een quick scan van de organisatie die we vertalen in een kordaat plan in een PowerPoint en een spreadsheet met acties, actoren en oplevermomenten.

Wij hebben ervaring met het opzetten van veranderingsprogramma’s en het begeleiden van veranderingen in financiële huishoudingen:

  • bij overheidsbedrijven die migreren naar een nieuwe contractvorm of afrekensystematiek
  • bij start-ups en snelgroeiende bedrijven in een innovatieve en veranderende markt
  • bij beursgenoteerde en grote organisaties die bijvoorbeeld moeten reorganiseren of te koop worden aangeboden
  • bij 150.000+ gemeenten waar bijvoorbeeld budgetbeheer moet worden verbeterd of de informatievoorziening voor begrotingen, voorjaars- en najaarsnota, kadernota en jaarrekening moet worden gestroomlijnd
  • bij herontwerp van afdelingen, reorganisaties, fusies, overnamen en integraties

Wilt u weten wat FreshB voor uw organisatie kan betekenen?

© 2018 FreshB -Powered by Linden Associates