Duurzame ontwikkeling en waarde creatie model

Duurzame ontwikkeling en waarde creatie model

De CFO van de 21e eeuw heeft een lange termijn visie op de waarde van een organisatie.  Een duurzame waarde voor alle stakeholders. Dit vraagt om een andere kijk op de waardeketen van de organisatie. Dit is niet alleen goed voor bijvoorbeeld de aandeelhouderswaarde op lange termijn, maar ook voor de medewerker, de leverancier, de klant en de planeet. Iedereen beseft dat het anders moet. En dat dit met wat inspanningen ook mogelijk moet zijn. Nederland heeft met bijna 200 landen in de United Nations ingestemd met de Sustainable Development Goals (SDGs).

We zijn ons ervan bewust dat als de wereldbevolking groeit en de welvaart wereldwijd toeneemt, er met het huidige verbruik onvoldoende grondstoffen zijn en de vervuiling van  milieu en de uitstoot van broeikasgassen exponentieel toenemen. Dit met alle risico’s voor ons allemaal.

Duurzame waarde creëren vraagt om een nieuwe kijk en een ander besef over economische ontwikkeling. De donut van de econome Kate Raworth illustreert dat er een ecologisch plafond en een sociaal fundament zit voor wereldwijde economische ontwikkeling.

Het ecologisch plafond is de buitengrens van de donut. Daarbuiten wordt de druk die de mensheid uitoefent op de leven schenkende systemen van de aarde gevaarlijk hoog. Deze systemen zijn gebaseerd op de negen planetaire grenzen die door een internationale groep specialisten op het gebied van aardsysteemkunde zijn onderscheiden, de ecologische SDGs.

Tussen het sociaal fundament en het ecologisch plafond ligt de veilige en sociaal rechtvaardige ruimte waarin de mensheid duurzaam kan gedijen. Hierbinnen vindt een inclusieve en duurzame economische ontwikkeling plaats.

Organisaties die in staat zijn om geïntegreerd te denken, hebben de toekomst en zullen overleven. Een organisatie maakt op de een of andere manier onderdeel uit van het waardecreatieproces in de economie. Elke organisatie krijgt te maken met de SDGs. De overheid selecteert de leveranciers op duurzame waarden. Organisaties van Openbaar Belang, waaronder Beursgenoteerde ondernemingen, zijn verplicht om strategie en governance in te richten op lange termijn waarden voor alle stakeholders. De leverancier van producten en diensten komt in deze keten terecht. Zelfs een financiële instelling zal moeten aantonen dat hij met zijn beleggingsstrategie gericht is op duurzame ontwikkeling en zijn eigen bedrijfsvoering duurzaam moeten inrichten.

FresbhB vertaalt duurzame strategie naar planning en control instrumenten die duurzame waardecreatie meetbaar maken en ondernemingen helpen de transitie door te maken naar het nieuwe duurzame denken. Samen met de accountant zorgen we ervoor dat de data en monitoring en verslaggeving van duurzaamheid plaatsvindt op basis van standaarden zoals de GRI standards en deze informatie door de accountant kan worden voorzien van een beoordelings- of controleverklaring.

Decentrale overheden helpen we bij het opzetten van een geïntegreerde begroting en verantwoording op SDGs. We werken nauw samen met organisaties die zorgdragen voor de monitoring als CBS en GRI en zetten met hen pilots op.

FreshB staat zelf als professionele dienstverlener ook niet stil. We zijn in projecten al jaren betrokken met duurzaamheid onder meer bij publieke bedrijven en dienstverleners in energie en afval. Onze medewerkers rijden elektrisch op groene energie of we nemen de fiets of het OV naar de klant.

Ook investeren we tijd en geld in projecten die bijdragen aan een circulaire en inclusieve economie waar iedereen kan meedoen.

Wilt u weten wat FreshB voor uw organisatie kan betekenen?

© 2018 FreshB -Powered by Linden Associates