Financial reporting en audits

Financial reporting en audits

De periode van jaarverslaggeving en de accountantscontrole kan voor veel organisaties een intensieve en stressvolle periode zijn. Er kunnen discussies met de accountant ontstaan of zaken blijken achteraf niet op orde te zijn. Sommige organisaties kampen jaar in jaar uit met hoge accountantskosten (herstelkosten) of vertraging in de oplevering van de jaarstukken naar hun bestuur of aandeelhouder. Voorkomen is beter dan genezen. Wij begeleiden organisaties in jaarrekeningtrajecten en helpen hen discussies met de accountant in het eindstadium te voorkomen. Meestal is dit een kwestie van een andere aanpak en zienswijze die organisaties structureel enorm veel geld bespaart in de doorlooptijd, de accountantskosten en het voorkomen van fouten. Sneller en kwalitatief goed afsluiten, geven het bestuur en de organisatie eerdere ruimte om zich op het nieuwe jaar te richten. Met onze aanpak en begeleiding is het mogelijk om de doorlooptijd van jaarrekeningtrajecten met accountantscontrole terug te brengen tot enkele weken na jaareinde.

Wij hebben onder meer ervaring met:

 • het opzetten van verbeteringsprogramma’s voor financial reporting en audits
 • het opstellen van een financial auditplan met goedkeuring van de accountant
 • het inrichten van hard closes met checklists, digitale balansdossiers en memoranda van bevindingen
 • het begeleiden van financiële medewerkers naar een andere aanpak door middel van workshops en training on the job
 • het inrichten, bemensen, planmatig uitvoeren en verantwoorden van bevindingen van audits op hard closes
 • het opzetten van position papers om discussies met de accountant te voorkomen
 • het opzetten en opmaken van jaarrekeningmodellen en -structuren waarmee een fast close kan worden gerealiseerd
 • het vergroten van BI- en excelkennis voor het maken van analyses, het bepalen van steekproeven en het leggen van verbanden
 • het leren maken van zichtbare aansluitingen en controleverbanden
 • het repareren van issues die uit de accountantscontrole naar voren komen en het voorkomen van herhaling
 • het upgraden van interne controle afdelingen naar financial, IT en operational audit

Wilt u weten wat FreshB voor uw organisatie kan betekenen?

© 2018 FreshB -Powered by Linden Associates