Diensten

Diensten

De verbinding tussen mens en strategie

Organisaties hebben continue te maken met veranderingen. De markt is in beweging, nieuwe technologieën doen in rap tempo hun intrede in de organisatie en de verwachtingen van klanten zijn groter dan ooit. De veranderingen waar organisaties voor komen te staan hebben een grote impact. Niet alleen voor de bedrijfsvoering, maar ook voor uw medewerkers. Bij onze veranderingstrajecten zoeken wij altijd naar de verbinding van de menselijke kant met de strategie en de cijfers. Wij doen onderzoek, analyseren de plannen, maken programma’s en gaan met de organisatie aan de slag om te realiseren en te implementeren. Niet door het proces volledig over te nemen, maar door de organisatie met ons mee te laten optrekken. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaand beleid en strategie en zoeken verbinding met professionals uit te markt die kunnen bijdragen aan een duurzaam resultaat.

De andere FreshB aanpak

We vliegen onze opdrachten voor klanten anders aan. We combineren onze ervaring en advieskracht met daadkracht en een duurzame verandering.

Analyseren

Samen met de klant, zijn organisatie en stakeholders brengen we de vraag en het resultaat goed in kaart en analyseren we de organisatie, zijn strategie en zijn omgeving.

Vertrouwen in eigen kracht

We maken maximaal gebruik van de vakkennis en ervaring van de eigen medewerkers.

Duurzame inzetbaarheid

We voegen professionals toe die de medewerkers helpen om nieuwe kennis en ervaring op te doen en zich nieuwe methoden en technieken aan te leren die ze in nieuwe situaties weer kunnen toepassen

Maatpak

We gebruiken alleen elementen uit onze toolbox die bij de klant passen en werkbaar zijn

Doen is het nieuwe denken

We maken bij voorkeur een kordaat plan dat vooral sturing geeft aan samenwerking en daadkracht. Met deze aanpak verankeren we het vertrouwen in eigen kunnen en de daadkracht van organisaties.

Bestuurlijke sensitiviteit

Bestuurders en toezichthouders hebben behoefte aan de koppeling van veranderingen aan beleid en strategie. Vanuit onze ervaring met de informatiebehoefte op het niveau van boardrooms, raden van commissarissen en bestuurders, zijn we snel in staat om deze verbinding te leggen en hiervoor de adviezen en programma's op te stellen. We verdiepen ons in de bestuurlijke agenda en omgeving van de organisatie, zodat de verandering daarop naadloos aansluit.

Diensten

Het is onze passie om organisaties met veranderingen  in de bedrijfsvoering te helpen. FreshB’s combineren hun competenties en ervaring uit de audit en consultancy met interim en change management. Daarmee zijn wij in staat om vakkundig te onderzoeken, te analyseren, te adviseren en te implementeren. Eigenlijk vinden wij branchekennis minder van betekenis dan competenties. Vakkennis en ervaring is natuurlijk een belangrijke randvoorwaarde, maar wij willen meer. We willen een frisse blik hebben en vernieuwende ideeën inbrengen. Daadkrachtig de klus klaren met een besmettend enthousiasme. Vanuit begrip en zonder oordeel de organisatie op weg helpen. Ons met draagvlak en respect voor de organisatie richten op veranderingen. De mens in de organisatie inspireren. Zijn vertrouwen in eigen kunnen vergroten… FreshB’s zijn pas tevreden als ze dynamiek en veranderingskracht aan de organisatie hebben toegevoegd en dit jaren later nog bij hun klanten terugzien.

Veranderingen doen we vanuit allerlei rollen en functies, bijvoorbeeld als:

- kwartiermaker bedrijfsvoering

- manager bedrijfsvoering

- programma- of projectmanager

- CFO, corporate controller of concerncontroller

We reflecteren mee vanaf de directietafel en vertalen missie en strategie naar veranderingen op tactisch en operationeel niveau.

Wilt u weten wat FreshB voor uw organisatie kan betekenen?

© 2018 FreshB -Powered by Linden Associates