Corporate Governance

Corporate Governance

Een goed ingerichte corporate governance helpt organisaties in de transparantie en betrouwbaarheid naar belanghebbenden als aandeelhouders en commissarissen, maar ook klanten, banken en leveranciers. Wij zetten voor organisaties een corporate governance op die zit als een maatpak. We laten het niet bij de inrichting, maar begeleiden ook bij het bewustzijn van de noodzaak en het passend inrichten in de bestaande structuren en systemen.

Wij hebben ervaring met:

  • het inrichten van de juridische en organisatiestructuur en informatievoorziening naar model van de Nederlandse Corporate Governance Code en daarvan afgeleide codes
  • het inrichten van de informatievoorziening als agenda, directiestukken en besluitvorming voor raad van commissarissen en directie en het begeleiden van het secretariaat
  • het ontwerpen en verzorgen van sturingsinformatie en informatievoorziening naar aandeelhouder, commissarissen en directie die benodigd is voor de toezichthoudende functie en de besluitvorming
  • het verzorgen van WNT verantwoordingen voor overheden en overheidsvennootschappen
  • het verzorgen van de corporate governance verantwoording in bestuursverslagen

Wilt u weten wat FreshB voor uw organisatie kan betekenen?

© 2018 FreshB -Powered by Linden Associates