Financiële rechtmatigheid, compliance en integriteit

Financiële rechtmatigheid, compliance en integriteit

Veel overheidsorganisaties en vennootschappen hebben moeite om te voldoen aan wettelijke rechtmatigheidsvereisten zoals de aanbestedingswet en begrotingsvoorschriften. Wij helpen deze organisaties bij het analyseren, verhelpen en voorkomen van rechtmatigheidsissues en het inrichten van hun audits en verantwoording. Als er sprake is van integriteitsproblemen, gaan we dit niet uit de weg. Met respect voor de privacy en confidentie, ondersteunen we bij het onderzoek en het veiligstellen van informatie.

Wij hebben ervaring met:

  • het verankeren van toetsing vooraf in systemen, workflows en begrotingscyclus
  • het inrichten van sturingsinformatie en informatievoorziening om de vinger aan de pols te houden en bij te sturen
  • het opzetten van een controleprotocol en auditplan met goedkeuring van de accountant
  • het inrichten, bemensen, planmatig uitvoeren en verantwoorden van bevindingen van audits
  • het opzetten en opmaken van verantwoordingen voor financiële rechtmatigheid of in control statements
  • het ondersteunen bij forensische integriteitsonderzoeken en directiefraude

Wilt u weten wat FreshB voor uw organisatie kan betekenen?

© 2018 FreshB -Powered by Linden Associates