Een renderende controller

Een renderende controller

Een goed functionerende controllersafdeling is onmisbaar voor de sturing van een grotere organisatie. De invulling van de rol van de controller verschilt sterk van organisatie tot organisatie. Als je organisaties vraagt wat een controller doet, komt er een verschillend antwoord. Wij zien dan ook vaak dat deze hoog opgeleide en duurdere professionals binnen organisaties niet goed tot hun recht komen. De meeste aandacht van deze controllers gaat uit naar reporting: het maandelijks presenteren en produceren van KPI’s en cijfers voor directie en management. Nadat de eerste dashboards en sturingsinformatie zijn ontwikkeld, komt er een cadans van maandelijkse rapporten en analyses. De controller is elke maand weer druk met een nieuwe rapportage en het verhelpen van allerlei issues die door andere afdelingen, processen en systemen worden veroorzaakt. Omdat rapportages op vaste tijdstippen moeten worden aangeleverd, dreigt de controller zich van deadline naar deadline toe te worstelen. Dit wordt snel een vaste rol en comfortzone. Hij is dan bijvoorbeeld niet meer in staat om mee te denken in lange termijn ontwikkelingen en innovaties, het opzetten van business cases, het grondig analyseren van de wereld achter zijn rapporten en het met relevante informatie bijstaan van directie bij belangrijke besluitvorming of onderzoeken en analyses voor aandeelhouder, commissaris of andere toezichthouder. Wij helpen organisaties om de kwaliteit van hun control afdelingen te verbeteren en de controller te laten groeien naar een echte sparring partner en adviseur voor de directie. Vaak betekent dit dat we zaken anders organiseren en we de pijnpunten in het proces en in de systemen verhelpen. Ook besluiten we vaak op een andere wijze te rapporteren die aansluit bij de echte informatiebehoefte en bijvoorbeeld transparanter en meer gedoseerd is.

Wij hebben ervaring met:

 • het inrichten en uitvoeren van verbeteringsprogramma’s in de financiële kolom en de bedrijfsprocessen
 • het inrichten en begeleiden van concerncontrollers en corporate control afdelingen
 • het opzetten en begeleiden van business control afdelingen
 • het inrichten van project en IT control
 • het opzetten en inrichten van business review meetings, management dashboards, BI-tools en business cases
 • het richten van de organisatie naar meerjarenprognoses en rolling forecasts
 • het opzetten van nieuwe begrotingssystematieken en begrotingen intern en extern voor bestuurders, aandeelhouders, commissarissen en andere toezichthouders
 • het top-down en bottom-up opzetten van planning en control kaders en cycli
 • het adviseren en inrichten van de gehele financiële huishouding en kolom zodat verantwoordelijkheden en overdrachten tussen afdelingen goed worden georganiseerd
 • het opleiden van controllers en financiële afdelingen
 • het ontwerpen van management en cost accounting waardoor het mogelijk wordt om vanaf activiteitenniveau (pxq) te meten en te forecasten
 • risicomanagement
 • treasurymanagement
 • fleetmanagement
 • het inrichten van operational audits, speerpuntonderzoeken en doelmatigheidsonderzoeken

Wilt u weten wat FreshB voor uw organisatie kan betekenen?

© 2018 FreshB -Powered by Linden Associates