Fusies, overnamen, integraties en privatiseringen

Fusies, overnamen, integraties en privatiseringen

Voor de meeste organisaties is een fusie, overname of een integratie van een organisatie geen alledaagse aangelegenheid. Wij zijn ervan overtuigd dat een integratie of overname echt succesvol is als er aandacht is voor de medewerkers. FreshB geeft naast het complexe technische proces, ook begeleiding aan de menselijke kant van de transitie. Soms ook in situaties waarbij medewerkers op zoek moeten naar een nieuwe uitdaging, hebben wij ervaring met transitiemanagement en het begeleiden van medewerkers van werk naar werk. Bij integraties zorgen we ervoor dat medewerkers goed voorbereid en toegerust zijn voor de nieuwe omgeving. Dit vergroot het vertrouwen in eigen kunnen en verlaagt de angst en weerstand voor de vernieuwing.

De afgelopen 25 jaar hebben we met succes organisaties geholpen, waaronder:

 • privatisering van recycling- en afvalbedrijven
 • overnames en integratie door energiebedrijven
 • privatisering van gemeentelijke uitvoeringsdiensten
 • overnamen en verkoop van onderdelen door banken en verzekeringsmaatschappijen
 • fusie tot nationale overheidsorganisatie
 • verkoop, overname en integratie van onderdelen van uitgevers en mediabedrijven
 • participaties door investeerders

 Zo hebben we ervaring met:

 • het mitigeren van de risico’s door het verrichten van due diligence en adviseren en vertalen naar balansgaranties en vrijwaringen
 • het opzetten van nieuw juridisch construct en het begeleiden van juridisch en transactieproces met partijen (ook bij privatiseringen door de overheid) met de benodigde statutenwijzigingen, aandeelhoudersovereenkomst, aangepaste directie- en RvC reglementen, bezoldigingskader, dividendbeleid etc.
 • het begeleiden van de input van partijen voor en het beoordelen van de overeenkomsten die door notarissen en juristen worden geredigeerd
 • de aandelenwaardering, kapitaaluitgifte, berekening van de aandelenverhoudingen
 • het normaliseren van jaarrekeningen, balans en kasstromen en cash & debt free maken
 • het organiseren van de inbreng van activa, volstorting van agio, het begeleiden van taxaties en het onderbouwen van de economische waarde en fair value
 • het opstellen en consolideren van jaarrekeningen na de overname en het maken van openingsbalansen bij bijvoorbeeld fusie en kapitaaluitgifte
 • het inrichten en invlechten van aanpassingen in de corporate governance, specifiek ook voor overheidsbedrijven, zodat ook bijvoorbeeld passende besluitvorming en stemverhoudingen
 • het voorbereiden van financiële afdelingen op de nieuwe situatie: begeleiden en opleiden van medewerkers en het afsluiten en converteren van financiële systemen en verantwoordingen
 • adviseren van partijen over de onderhandelingspositie en overnamewaarde
 • het opzetten, begeleiden en uitvoeren van integratieprogramma’s

Wilt u weten wat FreshB voor uw organisatie kan betekenen?

© 2018 FreshB -Powered by Linden Associates